ساعت:

18:00

تاریخ:

7 بهمن 1401

شهرداری شیروان

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر فجر آفرینان مبارک باد.

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر فجر آفرینان مبارک باد.