ساعت:

9:08 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

چهل هزار گل در سطح شهر شیروان کاشته شد.

چهل هزار گل در سطح شهر شیروان کاشته شد.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

مهندس حیدر حیدری مسئول فضای سبز شهرداری شیروان امروز در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی

و شهرداری شیروان افزود در مرحله اول کشت گل فصل پاییز افزون بر چهل هزار شاخه گل در سطح کاشته شده است.

این مسئول در فضای سبز شهرداری شیروان این گل های شامل گل کلم ، داوودی ، همیشه بهار ، هفت رنگ ، گل رز ذکر کرد و افزود کاشت گلهای مختلف همچنان تا ایام نوروز و برای استقبال از بهار ادامه دارد.