ساعت:

7:40 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

‍ ‍ کارنامه ؛ از مردم شهر تا بالاترین مقام استان

در نشست شورای اداری شهرستان شیروان که نوزدهم بهمن و ساعتی پس از افتتاح دوازده پروژه شهرداری با حضور استاندار خراسان شمالی برگزار شد، آخرین مهر تایید بر کارنامه مهندس احمدی شهردار شیروان از سوی استاندار و نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی زده شد
اگر بخاطر داشته باشید درست چهل و پنج روز پس از آنکه مهندس احمدی سکان شهرداری شیروان را به دست گرفت، حجت الاسلام والمسلمین تکمیلی امام جمعه محترم شیروان با خطاب کردن ایشان به عنوان « مدیر جهادی » اولین و یکی از مهم ترین مهر تاییدها را بر کارنامه شهردار زد و پس از آن محمدزاده قانعی و جواد اسماعیل زاده رییس محترم و نایب رییس محترم شورای اسلامی شهر شیروان در دو مصاحبه رضایت کامل شورا و مردم را در کارنامه مهندس احمدی ثبت کردند، در ادامه تلاش های شهردار شیروان ، نوبت به مردم قدرشناس رسید و آنان نیز اینجا و آنجا و حتی در برابر دوربین روابط عمومی شورا و شهرداری به تحسین از شهردار پرداختند و پس از آن بود که کارکنان شهرداری خاطره ای شیرین را روایت کردند و این خاطره ماندگار چیزی نبود، مگر اهدای لوح تقدیر به مهندس احمدی با نقش زیبایی از امضای خود…

تا سرانجام پایان شب انتظار فرارسید و نوزدهم بهمن ماه با تحقق وعده مهندس احمدی ( از یاد نبریم، ایشان وعده شش ماهه داده بودند اما در کمتر از چهار ماه به وعده خود عمل کردند ) و افتتاح دوازده پروژه ، دکتر حسین نژاد استاندار محترم و دکتر جدی نماینده محترم شیروان در مجلس شورای اسلامی با عناوینی چون « حرکت های جهادی » و « تلاش های مضاعف » شهردار شیروان آخرین مهرهای تایید را در کارنامه درخشان ایشان به یادگار گذاشتند تا برای نخستین بار در شهرداری شیروان و ای بسی بسیاری از دیگر شهرداری ها همه و همه مهر تاییدی بر کارنامه یک شهردار بزنند.

و پایان این سخن آنکه این رخداد مبارک را بیش و پیش از همه باید به مردانه مردان ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیروان شادباش گفت که با انتخابی دقیق ، هوشمندانه و آگاهانه سنگ بنای چنین روزهای پر افتخار و خجسته ای را گذاردند

? ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰