ساعت:

4:37 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1403

شهرداری شیروان

کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری شیروان به شن ریزی پرداختند

 کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری شیروان به شن ریزی پرداختند

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شیروان

در پی بارش برف شب گذشته در شهر شیروان ، از نخستین ساعات صبح امروز پرسنل خدوم خدمات شهری شهرداری شیروان با آمادگی کامل به شن ریزی معابر پرداختند و کلیه نقاط لغزنده و حادثه خیز را شن ریزی کردند.

 

این خدمات در راستای سهولت تردد به مردم و دانش آموزان صورت گرفت