ساعت:

6:57 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

کارگران نمونه شهرداری شیروان تجلیل شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، ظهر امروز همزمان با یازدهم اردیبهشت ماه و روز کارگر، تعدادی از کارگران نمونه شهرداری شیروان، توسط اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان ، مورد تجلیل قرار گرفتند

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱