ساعت:

19:45

تاریخ:

5 آذر 1401

شهرداری شیروان

کارگران نمونه شهرداری شیروان تجلیل شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، ظهر امروز همزمان با یازدهم اردیبهشت ماه و روز کارگر، تعدادی از کارگران نمونه شهرداری شیروان، توسط اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان ، مورد تجلیل قرار گرفتند

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱