ساعت:

7:55 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

کاشت بیش از هفت هزار شاخه گل فصلی در میدان انقلاب توسط شهرداری شیروان

کاشت بیش از هفت هزار شاخه گل فصلی در میدان انقلاب توسط شهرداری شیروان

شهرداری شیروان در راستای زیباسازی و منظر شهری ، کاشت بیش از 7300 شاخه گل ، شامل گل های جعفری و اطلسی را در میدان انقلاب اسلامی این شهر ، در دستور کار خود قرار داد.