ساعت:

4:15 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

کسب مقام سوم مسابقات قرآنی استان خراسان شمالی توسط بانویی از شهرداری شیروان

? به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان ، خانم حمیده ذوالفقاری از بانوان شاغل شهرداری شیروان، توانست مقام سوم مسابقات قرآنی جامعه کار و تولید در رشته مفاهیم استانی را کسب نماید.

? ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱