ساعت:

06:11

تاریخ:

10 آذر 1401

شهرداری شیروان

کشتی جام زهرایی

حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان در سالن برگزاری مسابقات کشتی آزاد جام برادران زهرایی

گفتنی است این مسابقات از امروز صبح شروع و تا فردا بعداز ظهر در سالن شهید پوررضا شیروان برگزار می گردد

۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱