ساعت:

9:10 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیروان؛ ناظر بر طرح های عمرانی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ طرح ها و پروژه های عمرانی شهری با جلب نظر کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیروان و با اولویت بندی و نظارت دقیق صورت می پذیرد. شهرداری در استراتژي ها يا راهبردهاي شهري؛ مشورت را در سرلوحه کار قرار دارد.

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در جلسه برنامه ریزی امور عمرانی شهر شیروان گفت: استراتژی ها یا راهبردهای شهری شیروان با مباحث عمرانی، خدماتی و فرهنگی علاوه بر جلب نظر مشورتی کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر شیروان، در صورت لزوم به قانون، با مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان می باشد، که بر تحقق این مهم در اقدامات خود استوار هستیم. چرا که بر این باورم؛ سیاست گذاری کلان و خرد، در هر حال باید دارای جنبه های تخصصی و مشورتی داشته باشد و بنابراین؛ با تکیه بر اصل مشورت خواهی از وظایف مشورتی و تصویبی شورای اسلامی شهر شیروان همیشه برخودار می باشیم.

عباسعلی ارونقی”عضو شورای اسلامی شهر شیروان و رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر” در این جلسه اظهار داشت: بر پايه موادی از آيين نامه نحوه انتخاب اعضاي كميسيون ها، مدت اعتبار، تعداد اعضاء و چگونگي ارجاع طرح ها و لوايح به كميسيون هاي تخصصی شوراهای اسلامی شهر، افزون بر لوايح ارائه شده توسط رئیس شورا به كميسيون هاي مربوطه، وظايف مشروحه در فصل يكم شرح وظايف نیز توسط کمیسیون ها، منجمله کمیسیون عمران انجام و گزارش آن به شورا ارائه مي گردد.


رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیروان ادامه داد: همكاري در جهت تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر، نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه، پيگيري ونظارت بر حسن اجراي«آيين نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل حريم شهرها، مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي باشد» به منظور جلوگيري از كند و كاوهاي زائد شهري و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي كليه آيين نامه هايي كه فعاليت شهرداري مستلزم تخصيص بودجه عمراني باشد، منجمله وظایفی است که در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد.

شهردار شیروان در پایان افزود: منظور از استراتژي يا راهبرد؛ هدف هاي فاقد زمان بندي و تخصيص اعتبار یا به عبارت ديگر هدف هاي بلند مدتی است كه جهت حركت و مقصد نهايي آن به برنامه هاي چند ساله(بودجه/…) نیاز داریم و فعلاً برنامه هائی همچون: چگونگي سوق دادن اقتصاد شهري به سمت بهره برداري از برتري هاي نسبي، تشويق و ترويج فعاليت هايي كه منطبق با برتري هاي نسبي شهر باشد، ایجاد توازن منطقه اي به منظور توسعه شهر، افزايش فرصت هاي شغلي و جلوگيري از مهاجرت نيروهاي انساني، جلب مشاركت مردم در اموري كه منافع خصوصي و منافع اجتماعي درتقابل با یکدیگر نباشد، مانند احداث باغ هاي پيرامون شهري و یا تخصیص فضاهای سبز برای تولید انبوه گل و گیاه و نهال و …، تدوين راهبردهاي حمل ونقل همگاني درون شهري با توجه به برنامه ريزيهاي چهارگانه حفاظت منابع ، حفاظت محيط زيست، ايمني و ارزاني، پیش بینی راهبردهاي نوسازي و بهسازي بافت كهن، تدوین استراتژی های احداث، توسعه و بهسازی نمازخانه، فضای سبز، نصب آلاچیق های نشمین گاهی، سرويسه اي بهداشتي شهري و … به ويژه امکانات منطبق بااستانداردهاي مرتبط در مناطق توريستي و در مسیر زائران، جهانگردان و مسافران را در دستور کار داریم تا با جلب نظر شورای اسلامی شهر شیروان اجرائی نمائیم.

ابوذر رجائی”مسئول واحد عمران” نیز در این جلسه گزارشی از طرح ها و پروژه های عمرانی دارای قابلیت تدوین، در دست مطالعه و در حال اجرا را ارائه نمود، که راهکارهای تسریع در اجرا و اتمام، اولویت بندی، توزیع در مناطق کمتر توسعه یافته، استفاده از پتانسیل های ادارات، دستگاه های اجرائی و نهادها، رعایت کدهای ارتفاعی و نظارت دقیق نیز از سوی وی پیشنهاد و من باب آن تبادل نظر شد.