ساعت:

12:06 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

گرامی داشت یوم الله بیست و دوم بهمن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان امروز و در یوم الله ۲۲ بهمن مردان و زنان همیشه در صحنه شیروان همگام با تمامی ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی بزرگ پیروزی سالروز انقلاب اسلامی را ارج نهادند

این گزارش حاکی است،محمد محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی ، مهندس احمدی شهردار شیروان و دیگر اعضای این شورا و کارکنان شهرداری شیروان نیز همپا و همگام با مردم این شهر ضمن حضور در این راهپیمایی سالروز انقلاب اسلامی را گرامی داشتند

۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰