ساعت:

8:48 ب.ظ

تاریخ:

24 خرداد 1403

شهرداری شیروان

گزارش تصویری/ دیوار حائل شیرکوه

بازدید مهندس رشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه آقای اسماعیل زاده فرماندار شیروان و مهندس احمدی شهردار شیروان از پروژه مقاوم سازی دیوار حائل شیرکوه

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱