ساعت:

09:27

تاریخ:

8 فروردین 1402

شهرداری شیروان

گزارش تصویری/ دیوار حائل شیرکوه

بازدید مهندس رشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه آقای اسماعیل زاده فرماندار شیروان و مهندس احمدی شهردار شیروان از پروژه مقاوم سازی دیوار حائل شیرکوه

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱