ساعت:

16:31

تاریخ:

14 تیر 1401

شهرداری شیروان

گزارش تصویری/ دیوار حائل شیرکوه

بازدید مهندس رشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه آقای اسماعیل زاده فرماندار شیروان و مهندس احمدی شهردار شیروان از پروژه مقاوم سازی دیوار حائل شیرکوه

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱