ساعت:

18:50

تاریخ:

5 آذر 1401

شهرداری شیروان

گزارش تصویری/ دیوار حائل شیرکوه

بازدید مهندس رشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه آقای اسماعیل زاده فرماندار شیروان و مهندس احمدی شهردار شیروان از پروژه مقاوم سازی دیوار حائل شیرکوه

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱