ساعت:

9:35 ق.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

گزارش تصویری/ دیوار حائل شیرکوه

بازدید مهندس رشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه آقای اسماعیل زاده فرماندار شیروان و مهندس احمدی شهردار شیروان از پروژه مقاوم سازی دیوار حائل شیرکوه

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱