ساعت:

17:40

تاریخ:

15 تیر 1401

شهرداری شیروان

گزارش تصویری/ سرمایه گذاری در شیرکوه

بازدید مهندس رشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه آقای اسماعیل زاده فرماندار شیروان و مهندس احمدی شهردار شیروان از پروژه سرمایه گذاری در کوهستان پارک شیرکوه

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱