ساعت:

3:57 ب.ظ

تاریخ:

8 مهر 1402

شهرداری شیروان

گزارش تصویری مراسم روز درختکاری

گزارش تصویری مراسم روز درختکاری توسط شهرداری شیروان با حضور مسئولین در تپه باستانی