ساعت:

9:26 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

گزارش تصویری مراسم روز درختکاری

گزارش تصویری مراسم روز درختکاری توسط شهرداری شیروان با حضور مسئولین در تپه باستانی