ساعت:

21:57

تاریخ:

29 اسفند 1401

شهرداری شیروان

گزارش تصویری مسئولین از پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان (2)

صبح امروز دکتر جدی نماینده محترم شهرستان به همراه روسای اداره فرهنگی و ارشاد ، نهاد کتابخانه های عمومی شهر ، شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین شهرداری از پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان دیدن کردند.