ساعت:

4:28 ق.ظ

تاریخ:

12 مهر 1402

شهرداری شیروان

گزارش تصویری مسئولین از پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان

صبح امروز دکتر جدی نماینده محترم شهرستان به همراه روسای اداره فرهنگی و ارشاد ، نهاد کتابخانه های عمومی شهر ، شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین شهرداری از پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان دیدن کردند.