ساعت:

14:39

تاریخ:

11 بهمن 1401

شهرداری شیروان

گزارش تصویری مسئولین از پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان

صبح امروز دکتر جدی نماینده محترم شهرستان به همراه روسای اداره فرهنگی و ارشاد ، نهاد کتابخانه های عمومی شهر ، شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین شهرداری از پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان دیدن کردند.