ساعت:

17:33

تاریخ:

15 تیر 1401

شهرداری شیروان

گزارش تصویری / مسیر بیمارستان

بازدید مهندس رشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه آقای اسماعیل زاده فرماندار شیروان و مهندس احمدی شهردار شیروان از پروژه تقاطع کمربندی خاتم و راه بیمارستان هاشمی رفسنجانی (( مسیر بیمارستان))