ساعت:

19:32

تاریخ:

5 آذر 1401

شهرداری شیروان

گزارش تصویری / مسیر بیمارستان

بازدید مهندس رشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه آقای اسماعیل زاده فرماندار شیروان و مهندس احمدی شهردار شیروان از پروژه تقاطع کمربندی خاتم و راه بیمارستان هاشمی رفسنجانی (( مسیر بیمارستان))