ساعت:

20:25

تاریخ:

5 آذر 1401

شهرداری شیروان

گزارش تصویری / پردیس سینمایی

بازدید مهندس رشیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه آقای اسماعیل زاده فرماندار شیروان , محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان از پروژه پردیس سینمایی

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱