ساعت:

16:30

تاریخ:

14 تیر 1401

شهرداری شیروان

#گزارش_تصویری

حضور محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان در بهشت رضای شهرداری و دیدار با کارکنان واحد اموات جهت عرض تبریک عید نوروز/ 04 فروردین 1401