ساعت:

10:40 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

۵ طرح سرمایه گذاری زودبازده با پیشنهاد شهردار شیروان و تصویب کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهربه مرحله اجرایی رسید.

در اولین قدم، امروز در بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از محل اجرای پروژه ها، ۲ سرمایه گذار با بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال آماده مشارکت در این طرح ها شدند