ساعت:

7:13 ب.ظ

تاریخ:

3 مهر 1402

شهرداری شیروان

۷۵ پرونده در واحد املاک شهرداری شیروان در کمیسیون کمیته مشورتی تملک مطرح شد

۷۵ پرونده در واحد املاک شهرداری شیروان در کمیسیون کمیته مشورتی تملک مطرح شد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ،به گفته جواد اسماعیل زاده مسئول واحد املاک شهرداری شیروان در شش ماهه اول امسال : ۷۵ پرونده مطرح شده در کمیسیون مشورتی تملک و بازگشایی ۷۳ فقره مبایعه نامه های تنظیم شده به نفع شهرداری ، 9 سند انتقال شده از نام شهرداری به نام اشخاص ، 6 سند انتقال شده از نام اشخاص به نام شهرداری ، 17 سند اصلاح سند های انجام شده به نفع شهرداری ، ۳۵ پرونده املاک ارجاع شده به کارشناسان رسمی جهت ارزیابی ، 4 مورد بازگشایی خیابان ،  ۷۷۸ نامه وارده و صادره ، تشکیل ۸۵ پرونده اسکن ، ۵۱ پرونده تنظیم ، ۷ قرارداد واگذاری را از شاخص ترین عملکرد این واریزکرد