ساعت:

2:07 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

۹ هزار اصله درخت در یک ماهه گذشته در شیروان هرس شد

علی بلخن مسئول واحد فضای سبز شهرداری شیروان در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی شهرداری شیروان، از هرس ۹۰۰۰ اصله درخت در یک ماه گذشته خبر داد.

? وی ادامه داد : خیابان های شهید چمران، سعدی، آزادگان، بلوار خاتم، شهرک امام ،پارک بانوان و شیرکوه از جمله مناطقی هستند که درختان آن ها در این یک‌ماه هرس شده اند.

? ۰۱ دی ماه ۱۴۰۱