ساعت:

10:54 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

‍ از نذر کتاب تا کتاب مصور

گام های بلند شهردار ، برای تحول فرهنگ عمومی

مهندس احمدی از امروز و با دریافت حکمی به عنوان عضو جدید شورای فرهنگ عمومی شهر منصوب شد

با توجه به پیشینه فرهنگی ایشان و گام های بلندی که پیش از این و در دیگر شهرها برای توسعه فرهنگی برداشتند ، باید از امروز شاهد تحولی چشمگیر در حوزه های مختلف فرهنگی بود

چنانچه مهندس احمدی امروز در نشست شورای فرهنگی شهر از سه طرح بسیار ارزشمند و کاربردی رونمایی کردند و اعلام نمودند

الف : در بارگاه قدسی امام زاده نقی الهادی ( ع ) به عنوان قطب مهم فرهنگی ، مذهبی شیروان « طرح نذر کتاب » اجرا خواهد شد ، بر اساس این طرح ، مردم مومن می توانند ، در کنار دیگر نذورات خود یک یا چند کتاب به کتابخانه این بارگاه اهدا کنند

ب : در نظر گرفتن مکان هایی برای جاگذاری کتاب در ناوگان حمل و نقل شهری و مطالعه شهروندان هنگام استفاده از این ناوگان

پ : و بالاخره طرح بسیار ارزشمند و بدیع « کتاب مصور » با استفاده از بدنه اتوبوسها به این صورت که بر روی بدنه المان متحرک این وسائل نقلیه از طریق تصویر نگاری ، کتاب خوانی» را در شهر ترویح می کنند

امید است با همکاری دستگاه هایی مانند اوقاف ، ارشاد و فرهنگ اسلامی و و و بتوان از رهگذر اجرای این طرح ها ، فرهنگ عمومی شیروان را متحول و کتاب و کتابخوانی را ترویج کرد