ساعت:

11:23 ق.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

‍ شهردار شیروان با تاکید بر نقش مردم در توسعه شهر :« شهروند – شهربان » هموار کننده راه مشارکت مردم برای آبادانی است

مهندس احمدی شهردار شیروان ، ضمن بیان این مطلب که بدون نقشه راه تحقق توسعه ممکن نیست ، گفتمان « شهروند – شهربان » را گام دوم پس از ترسیم نقشه راه عنوان کرد و آن را یک ضرورت بشمار آورد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس عین الله احمدی طی گفت و گویی جهت تشریح گفتمان پیشنهادی خود با عنوان « شهروند – شهربان » گفت : گام نخستی که برای تحقق توسعه هر شهری باید برداشت ، ترسیم نقشه راه بر اساس برنامه های تنظیم شده است اما برای حرکت بر اساس این نقشه ، پیش نیازی وجود دارد که به اعتقاد بنده این پیش نیاز ، داشتن یک گفتمان می باشد و آنچه بنده تحت عنوان « شهروند – شهربان » مطرح کردم ، دقیقا پاسخ به همان پیش نیاز است

وی سپس در پیوند با ویژگی های این گفتمان خاطر نشان کرد : گفتمان شهروند – شهربان دو ساحت یا دو بعد دارد یکی دعوت به نظارت مردم بر امور جاری می باشد و دیگری دعوت به ایفای نقش و سهمی که برای مردم تعریف شده است تا بر آن اساس در امور جاری ، علاوه بر نظارت ، دخالت عملی هم داشته باشند یعنی شهروندان فقط نظارت نکنند بلکه مشارکت هم بکنند

مهندس احمدی با مهم تلقی کردن نظارت مردم بر امور شهر افزود : هر امری که دور از نظارت بماند به کژراهه می رود و دچار انحراف می شود و پس از آن مشکلات گوناگونی بوجود می آورد و در نهایت فساد انگیز خواهد شد ، پس نیاز به نظارت است و چه مرجعی مهم تر از مردم برای نظارت می توان یافت.

ایشان ، آنگاه لزوم مشارکت شهروندان در امور شهر را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد : هر فردی بر اساس توانایی و داشته های خود باید در توسعه شهر مشارکت کند ، یک فرهنگی در توسعه فرهنگ عمومی ، یک مهندس در توسعه عمرانی ، یک فرد خلاق و مبدع در ارائه طرح های خلاقانه و یک هنرمند در قالب هنر می تواند به تحقق توسعه کمک کند ، بنابراین همه شهروندان هم نظارت می کنند و هم مشارکت تا مجموعه مدیریت شهری و شهرداری با تکیه بر ظرفیت و قابلیت عظیم مردم تحقق توسعه را تسریع و تحکیم کند.