ساعت:

9:10 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

‍ شیروان و توسعه ای که پیش روست

مجموعه مدیریت شهری که همدل باشند ، شورا و شهرداری که هم افزایی کنند و مردم که خود را حامی خادمان بدانند و نه تماشاگر صرف خدماتی که می شود ، آن وقت است که سکون و سکوت رنگ می بازند و شهر لبالب می شود از صدای خوش الحان سازندگی ، یک جا پیاده رو و جایی دیگر آسفالت ، گوشه ای پارک خودرو و گوشه ای دیگر آبنما و و و توسعه عینیت می یابد و مردم آسایش پیدا می کنند ، شیروان از محاق بیرون می رود و همه نگاه ها را معطوف به خود می کند

و اما بعد ، مهندس ربانی مسئول اداره فنی و امور زیر بنایی شهرداری ، در گفت و گویی خاطر نشان کرد : امروز هم پروژه های پیاده روسازی خیابان امام رضا (ع) ، ادامه پیدا کرد و در محل ایجاد پارک خودرو عملیات بارگیری خاک و نخاله و تسطیح سازی اجرا شد

وی سپس به پروژه آبنمای کوهستان پارک شیرکوه اشاره کرد و افزود : با توجه به نقش و تاثیر این پروژه در رونق افزایی صنعت گردشگری در شیروان ، همه تلاش ما احداث آبنمایی زیبا و با شکوه است و این کار را هم انجام خواهیم داد.

مهندس ربانی در پایان به اجرای چند پروژه عمرانی دیگر مانند پیاده روسازی در خیابان فلسطین و آسفالت چند خیابان مانند سجاد هفت پرداخت و تصریح کرد : مردم عزیز اطمینان خاطر داشته باشند ، که قطار توسعه راه افتاده است و تا رسیدن به ایستگاه پایانی یعنی شیروانی آباد و پر شکوه این قطار متوقف نخواهد شد