ساعت:

10:22 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

‍ ف مثل فرهنگ شهروندی

تاکیدات مهندس احمدی شهردار شیروان بر ضرورت « توسعه فرهنگی » هم ، نشاگر رویکرد درست و اصولی ایشان است و هم ، بیانگر اهمیت توسعه فرهنگی . اما در تحلیل « چرایی این اهمیت » در می یابیم که براستی « فرهنگ و توسعه » آن در تمامی حوزه ها و حتی توسعه عمرانی یک شهر نقشی کلیدی و زیربنایی دارد ،
گرچه بارها در این خصوص سخن به میان آورده ایم اما اجازه می خواهیم با یک مثال و نمونه روشن دیگر این ضرورت و اهمیت را مورد توجه قرار دهیم

امروز به نقل از مسئول مدیریت پسماند شهرداری اعلام شد ، به تعداد مخازن و سطل های زباله موجود در شهر باز هم افزوده می شود ، حال این پرسش مهم مطرح می شود که اگر وجب به وجب معابر ، مخزن و سطل زباله گذاشته شود اما « فرهنگ پاکیزه بودن و پاکیزه نگهداشتن محیط » در شهروندان نهادینه نشود آیا این اقدامات می توانند کوچک ترین نقشی در ایجاد شهری سالم و بهداشتی داشته باشند ؟ قطعا و حتما پاسخ منفی است و این یعنی سهم و تاثیر فرهنگ

پس بیاییم همه با هم برای توسعه فرهنگی شهر کمک کنیم و گام برداریم تا شهر ما ، این خانه دوم اما فخرآفرین من و شما در سایه فرهنگی متعالی در همه عرصه ها شکوهی رشک برانگیز را تجربه کند و صد البته که باید این تحولات را از خانه و مدرسه و از فرزندان و دانش آموزان آغاز کنیم و خود چونان آموزگارانی در عمل به آنها نشان دهیم « باید با رعایت فرهنگ شهرنشینی گام نخست توسعه فرهنگ عمومی را برداریم »