ساعت:

10:15

تاریخ:

8 فروردین 1402

شهرداری شیروان

‍ مهندس احمدی شهردار شیروان : از طرح های دانش بنیان مرتبط با حوزه شهری حمایت می کنیم.

شهردار شیروان در دیدار با رییس یک مرکز علمی از حمایت این دستگاه از پایان نامه های دانشجویی که به عمران شهر کمک می کنند ، سخن گفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز در محل پارلمان شهری ، دکتر دادخواه رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان با شهردار ، رییس و عضو شورای اسلامی این شهر دیدار و گفت و گو کرد.

خبرنگار ما از این دیدار خبر می دهد : که دکتر دادخواه ضمن تبریک به مهندس احمدی بخاطر انتخابش به عنوان شهردار شیروان از ضرورت همکاری مدیریت شهری و مراکز علمی سخن گفت و آمادگی مجتمع آموزش عالی شیروان را در این خصوص اعلام کرد.

مهندس احمدی نیز با تشکر از ایشان ضمن بیان این مطلب که در عصر ما توسعه پایدار جز با یاری گرفتن از طرح های دانش بنیان ممکن نیست گفت : ما آماده هستیم از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با حوزه شهری حمایت کنیم.

محمد محمدزاده قانعی رییس پارلمان شهری شیروان نیز با تاکید بر لزوم ارتباط مستمر و تنگاتنگ مجموعه مدیریت شهری با مراکز علمی و دانشگاهی حمایت شورای اسلامی شهر را از شهرداری برای بهره گرفتن از طرح های دانش بنیان و پایان نامه هایی که به توسعه شهر کمک می کنند اعلام کرد

شایان گفتن است ، که طی این دیدار مهندس حسنی دیگر عضو پارلمان شهری نیز سخنانی پیرامون موضوعات مطرح شده بیان کردند.