ساعت:

6:53 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

‍ میم مثل مدیریت جهادی

وقتی « مدیریت جهادی » بر یک دستگاه حاکم می شود ، چونان خونی تازه در رگ های آن دستگاه ( شما بخوانید در تمامی معاونت ها ، سازمان ها و واحدهای آن دستگاه ) جاری و ساری می شود.

در این خصوص شهرداری شیروان می تواند یک نمونه بارز و برجسته تلقی گردد و شاهدان این ادعا هم بی شمارند ، هم در بحث عمرانی و هم در بحث خدمات رسانی و صد البته مباحث مرتبط با امور اداری و مالی این دستگاه

همانگونه که در مصاحبه آقای جواد سرایدار اعلام شد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری پیش از موعد مقرر به شورای اسلامی شهر تقدیم گردید، که در جای خود بسی ارزشمند است، خاصه آنکه در مقوله تنظیم بودجه همیشه مسائلی چون پایان مهلت مقرر و کم بود وقت و و و مطرح بوده و بسیاری از دستگاه ها و حتی دولت نیز با چنین اموری درگیر بوده و بعید هم نیست که در آینده باز هم درگیر باشد، اما چنانچه معاون مدیریت توسعه و منابع شهرداری اعلام کرد، بودجه شهرداری پیش از موعد مقرر تنظیم و به پارلمان شهری تقدیم شد، اما نکته جالب آنکه این همه هنر معاونت مورد اشاره نبود، چرا که دفترچه های عوارض محلی – دفترچه های بهای خدمات – دفترچه ارزش معاملاتی و بالاخره آئین نامه دستورالعمل تقسیط عوارض بهای خدمات هم در موعد مقرر از سوی معاونت مدیریت توسعه و منابع شهرداری شیروان، تقدیم شورای اسلامی شهر شد و پس از تصویب آنها از سوی پارلمان شهری جهت تایید نهایی به کمیته انطباق ارسال گردید.