ساعت:

9:56 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

‍ ‍ تجلیل از نخستین بانویی که معاون شهردار شیروان شد

مدیر کل بهزیستی استان خراسان شمالی با اهدای لوحی به معاون شهر سازی شهرداری شیروان، از وی تجلیل کرد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، امروز آقای آرام رییس اداره بهزیستی شیروان با حضور در دفتر خانم مهندس اصغری معاون شهر سازی شهرداری شیروان و در حضور آقای محمد زاده قانعی ریاست شورای اسلامی شهر شیروان لوح تقدیری که از سوی دکتر محمد شجاع مدیرکل بهزیستی استان خراسان شمالی اهدا گردیده است را تقدیم ایشان کرد

در فرازی از این لوح با تاکید بر ضرورت خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت و همچنین زنان سرپرست خانواده و خدماتی که از سوی شهرداری شیروان در این پیوند ارائه شده، از خانم مهندس اصغری معاون شهرسازی تقدیر و تشکر گردیده است

شایان گفتن است که خانم مهندس اصغری، نخستین بانویی است که در تاریخ شهرداری شیروان از سوی مهندس احمدی به عنوان معاون شهردار برگزیده شده و انجام وظیفه می کند