ساعت:

6:26 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1403

شهرداری شیروان

‍ ‍ و اما شب و شهر و شهردار شب

مهندس حاجی زاده معاون خدمات شهری شهرداری شیروان به عنوان نخستین شهردار شب ، از ساعت ۲۳ شنبه تا چهار صبح یکشنبه بر مسند نشست و وفق دستورالعمل مهندس احمدی مبدع « شهردار شب » در این شهرداری آماده انجام هر گونه ماموریتی شد

نخستین شهردار شب در همین راستا جهت اطلاع از آمادگی نیروها در سازمان ها و واحدهای تابعه ، نخست در ساختمان محل استقرار شهردار شب به سرکشی از اتاق ها پرداخت و در ادامه با توجه به اهمیت آماده بودن ماموران سازمان آتش نشانی شهرداری ، از ایستگاه های سه گانه سازمان یاد شده بازدید کرد و طی نشست های کوتاهی بر لزوم آماده بودن آنان برای اجرای هر ماموریتی تاکید کرد

مهندس حاجی زاده اولین شهردار شب شهرداری شیروان آنگاه در جاهای مختلف شهر حضور یافت و از نزدیک روند جمع آوری پسماندها از برابر منازل و نیز تخلیه مخازن پسماند سطح شهر را مورد ارزیابی قرار داد و در این خصوص هم توصیه هایی کرد تا جمع آوری پسماندها به صورت مطلوب تری انجام شود

آخرین محل بازدید شهردار شب کارگاه فراورده های بتنی شهرداری بود ، ایشان در این کارگاه نیز طی نشست کوتاهی پیرامون اهمیت این کارگاه و فراورده های آن سخن گفت
و سرانجام ساعت چهار صبح و پس از پنج ساعت ، ماموریت اولین شهردار شب در تاریخ شهرداری شیروان به پایان رسید