ساعت:

08:46

تاریخ:

10 بهمن 1401

شهرداری شیروان

‍ 🔸 حضور در مجلس شورای اسلامی و پیگیری جهت جذب اعتبارات

🔷 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، روز گذشته یک شنبه مورخه ۰۶ شهریورماه ۱۴۰۱، مهندس احمدی شهردار شیروان و آقایان اسکندریان و آریان فرد دو عضو شورای اسلامی شهر، به دعوت دکتر جدی نماینده محترم مردم شیروان در مجلس، میزبان بهارستانی ها بودند و دیداری نیز با دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی داشتند.

🔸 گفتنی است : مهندس احمدی شهردار شیروان به همراه دکتر جدی نماینده محترم شهرستان و آقایان اسکندریان و آریان فرد دو عضو شورای اسلامی شهر، همچنین دیدارهایی جداگانه نیز با معاون وزیر راه و شهرسازی و دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری های کشور داشتند.

🔸 جذب منابع مالی برای شهرداری شیروان از جمله جذب اعتبارات جهت بازگشایی خیابان ۳۲ متری 《پل حکیم /معصوم زاده تا پل خاتم》و… از جمله موضوعاتی بود که در این جلسات مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

🔸 شایان ذکر است، در هفته گذشته نیز مهندس احمدی طی دیداری با دکتر ارجائی شهردار مشهد و عضو هیئت رئیسه سازمان شهرداری های کشور، پیگیر نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری را در دستور کار خود قرار داد.

🗓 ۰۶ شهریورماه ۱۴۰۱