ساعت:

10:33 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

? امام جمعه شیروان در مراسم روز درختکاری شیروان گفت: شهر باید با نشاط باشد و شهر با نشاط از مسئولان با نشاط شکل میگیرد.

? حجت الاسلام تکمیلی ادامه داد: شهردار شیروان و مجموعه شورا و شهرداری روحیه با نشاطی دارند و این روحیه با نشاط منشا خیر و برکات زیادی در امر مدیریت شهری شده است.

? ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰