ساعت:

18:16

تاریخ:

28 دی 1400

شهرداری شیروان

14896 راس دام در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شد.

14896 راس دام در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شد.

 

مسئول کشتارگاه شهرداری شیروان حجت الاسلام حاجی زاده گفت : در مدت شش ماهه اول امسال ، تعداد 14896 راس دام سبک و سنگین در این کشتارگاه ذبح شد. وی افزود از این تعداد، 14256 راس دام سبک و 640 راس دام سنگین بوده است.

وی ادامه داد : از این آمار در کشتارگاه شهرداری شیروان نسبت به سال قبل در بخش دام سبک از افزایش 40 درصد و در بخش دام سنگین از افزایش 80 درصدی برخوردار بودیم.