ساعت:

9:09 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

14896 راس دام در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شد.

14896 راس دام در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شد.

 

مسئول کشتارگاه شهرداری شیروان حجت الاسلام حاجی زاده گفت : در مدت شش ماهه اول امسال ، تعداد 14896 راس دام سبک و سنگین در این کشتارگاه ذبح شد. وی افزود از این تعداد، 14256 راس دام سبک و 640 راس دام سنگین بوده است.

وی ادامه داد : از این آمار در کشتارگاه شهرداری شیروان نسبت به سال قبل در بخش دام سبک از افزایش 40 درصد و در بخش دام سنگین از افزایش 80 درصدی برخوردار بودیم.