ساعت:

6:04 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

20 تن از کارکنان زن شهرداری شیروان مهارتهای زندگی را آموختند.

20 تن از کارکنان زن شهرداری شیروان مهارتهای زندگی را آموختند.

 


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شیروان 

به همت شهرداری شیروان امروز 20 تن از کارکنان شهرداری شیروان آموزشهای مهارتهای زندگی را بمناسبت هفته روان آموختند.

مباحثی همچون مدیریت استرس ،خودآگاهی ، ارتباط موثر توسط سرکار خانم طاهری  استاد روان شناسی بالینی تدریس گردید.