ساعت:

4:41 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

21 مانور زلزله و ایمنی با حضور معاونت توسعه ، مدیریت و منابع انسانی و رئیس آتش نشانی شهرداری شیروان برگزار شد.

21 مانور زلزله و ایمنی با حضور معاونت توسعه ، مدیریت و منابع انسانی و رئیس آتش نشانی شهرداری شیروان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :

21 مانور زلزله و ایمنی مدارس شیروان با حضور مهندس اسحاق ربیعی و جعفر حیدری رئیس اتش نشانی در محل آموزشگاه شهید بهشتی شیروان با مشارکت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این مانور پرسنل آتش نشانی شیروان ، نحوه اطفا حریق و آتش را به دانش آموزان شرکت کننده در مانور آموزش دادند.