ساعت:

6:33 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

73 تماس تلفنی با سامانه 137

73 تماس تلفنی با سامانه 137

به گزارش واحد رسانه شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، بگفته مهندس حمید جعفری مسئول اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری شیروان ، طی شش ماهه اول سال ، 73 نفر اط شهروندان با سامانه 137 تماس برقرار کردند .

که شامل 8 مورد اجراییات سد معبر و پلیس ساختمانی ، 47 مورد اداره مدیریت پسماند ، 2 مورد تاسیسات و حمل و نقل ، 4 مورد فضای سبز ، ده مو.رد عمران و کمیسیون بند 20 بوده است .

وی همیچنین گفت : در کمیسیون بند 20 شهرداری شیروان  2 مورد تخریب ، 2 مورد تسطیح ، 38 مورد صدور اخطار (بازدید) و 48 مورد صدور اخطار شکایات مردمی و رسیدگی به شکایات (نامه های شورا ) انجام گرفته است .