ساعت:

17:34

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

8761 راس دام در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شد.

8761 راس دام در کشتارگاه شهرداری شیروان ذبح شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :

به گفته حجت الاسلام مجید حاجی زاده ناظر شرعی شهرداری شیروان در کشتارگاه شیروان ، طی هشت ماهه امسال 8761 راس دام در این کشتارگاه ذبح شرعی ، انجام گرفت ، وی این موارد را شامل 8313 راس گوسفند ، 422 راس گاو ، 13 راس شتر و 13 راس شتر مرغ عنوان کرد.