ساعت:

07:05

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

9032 راس دام در کشتارگاه شیروان ذبح شد

9032 راس دام در کشتارگاه شیروان ذبح شد

به گزارش واحد رسانه شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، حجت الاسلام مجید حاجی زاده ناظر شرعی کشتارگاه شهرداری شیروان از ذبح 9032 راس دام در 6 ماهه اول امسال در کشتارگاه شهرداری شیروان خبر داد .

وی افزود : از این تعداد  8658 راس دام سبک و 374 راس دام سنگین می باشد