ساعت:

4:39 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1403

شهرداری شیروان

آتش نشانی شیروان آتش نشان داوطلب(افتخاری) می پذیرد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : سازمان آتش نشانی شهرداری شیروان از بین علاقمندان آتش نشانی به منظور اشاعه فرهنگ ایمنی از بین شهروندان برادر و خواهر داوطلب می پذیرد.

 

 

 

رمضان شارعی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان گفت:به منظور اشاعه فرهنگ ایمنی و مشارکت شهروندان در امر پیشگیری و مقابله با حوادث در نظر داریم در سال 95 از بین شهروندان برادر و خواهر آتش نشان داوطلب جذب نمائیم.

 

 

شارعی در ادامه افزود به داوطلبان آموزش های لازم داده خواهد شد تا از وقوع حوادث جلوگیر نمایند یا خسارت های احتمالی حوادث را به حداقل رسانند سر آتش یار شارعی ادامه داد استقبال شهروندان از این طرح می تواند در جلوگیر از وقوع حادثه موثر باشد و کسانی که در این طرح آموزش های کافی را فرامی گیرند می توانند یاری گر ما در کمک به حادثه دیدگان باشند.

 

 

وی در پایان از علاقمندان خواست جهت ثبت نام در این طرح به سازمان آتش نشانی شهرداری شیروان واقع در خیابان امام خمینی (ره) – میدان قدس مراجعه نمایند.