ساعت:

5:53 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

آریان فرد: افزایش پُل های ارتباطی مردم با شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: برای ارتباط مردم با شهرداری شیروان که تاکنون سایت، سامانه پیامکی و سامانه تلفنی 137 بود، به چهار گزینه افزایش یافت و آیتم ایده های شما برای مدیریت شهری نیز بصورت اختصاصی ایده های صاحبان نظر، نخبگان، دانشجویان رشته های عمران، معماری و … مرتبط با شهرسازی و مدیریت شهری را ثبت می نماید.

 

 

 عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: شهرداری شیروان به هر طریق پذیرای نظرات شهروندان دارالمصلین شیروان در هر زمینه می باشد و مشارکت فکری مردم را بستر پیشرفت در کارها می داند. تاکنون سه آیتم سایت شهرداری، سامانه پیامکی و سامانه تلفنی 137، امکان دسترسی مردم به مدیران و کارشناسان شهرداری بصورت غیرحضوری و نیز سیستم ثبت پیشنهادات، مشکلات، درخواست ها، انتقاد و در مجموع حرف مردم بود، که ضمن بقاء این سیستم ها، آیتم ایده های شما برای مدیریت شهری شیروان نیز به سیستم های قبلی اضافه شد و بعنوان دیگر پُل ارتباطی مردم با ما راه اندازی و فعال شد.

 

آریان فرد افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع و همچنین رسیدگی به درخواستهای شهروندان درباره معضلات و مشکلات مربوط به حوزه شهری، مدیریت سامانه ۱۳۷ برقرار بود و سامانه پیامکی نیز بدان اضافه شده بود، که البته این سامانه ها، همچنان فعال و در مباحث خاص خود، مورد بررسی قرار می گیرد. پیامها به صورت روزانه رصد و حسب مورد، پاسخ هم داده می شود و در سایر موارد به واحد مربوطه ارجاع می شود.

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان خاطر نشان کرد: آیتم ایده های شما برای مدیریت شهری شیروان بصورت اختصاصی و صرفاً برای ارائه ایده های مردم برای شهر در حوزه های عمران، معماری، فضای سبز، مدیریت شهری، خدمات شهری، مدیریت پسماند و امثالهم می باشد و شهردار شیروان، همه روزه این سامانه را بررسی و ایده های مؤثر در کالبد شهر و یا دارای قابلیت اعمال در زیرساخت های شهر را در دستور کار قرار خواهد داد و احتمال جذب صاحب ایده را برای تبدیل ایده به طرح نیز وجود دارد.

 

آریان فرد ادامه داد: شهروندان می‌توانند در صورت عدم حصول نتیجه از درخواست‌های خود به سامانه 137 یا از طریق سایت شهرداری شیروان، با انعکاس مراتب به سامانه پیامکی، بصورت آنی، درخواست بررسی از حوزه شهردار شیروان را داشته باشند، که در این حالت به صورت ویژه پیگیری و پاسخ گویی صورت خواهد گرفت.