ساعت:

22:05

تاریخ:

29 اسفند 1401

شهرداری شیروان

آریان فرد: شهرداری شیروان؛ پاسخگو به تیم اعزامی خبری روزنامه خراسان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ تیم اعزامی خبری روزنامه خراسان که چندی روزی در خراسان شمالی با مردم به گفتگو می پردازند با حضور در دارالمصلین شیروان، روز چهارشنبه 21 آبان 93 با شهردار شیروان به گفتگو پرداختند و از موضوعات مرتبط با مدیریت شهری و مسائل مدنظر شهروندان پرسیدند.

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” به حضور تیم پنج نفره اعزامی روزنامه خراسان به استان خراسان شمالی اشاره نمود و گفت: تیم روزنامه خراسان در پی رسالت خبری خویش طی چند روز به بررسی موضوعات اقتصادی، شهرستانی، اجتماعی، حوزه و دانشگاه، حوادث، مدیریت شهری و حرف مردم پرداخته و در ظهر روز چهارشنبه مورخ بیست و یک آبان 93 با محوریت مدیریت شهری در مباحثی همچون عمران، خدمات، حمل و نقل، فضای سبز و توسعه و آبادانی دارالمصلین شیروان در شهرداری شیروان حضور یافتند.

 

 

وی افزود: رمضانی”خبرنگار روزنامه خراسان شمالی” هم تیم پنج نفره اعزامی روزنامه خراسان را همراهی می نمود و چگونگی مراحل ساخت مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی، پل سردار شهید پارسا، ساماندهی ورودی های شهر، بازار روز، رویکرد فرهنگی شهرداری و بازارچه سنتی هم سئوالات شاخص تیم مزبور بود.

 

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ادامه داد: هر یک از اصحاب حاضر در جلسه، سئوالاتی را محور حرف مردم و هم امور تخصصی شهر که در زمره وظایف و رسالت شهرداری بود، بیان نمودند و جعفر بورنگ”شهردار شیروان” بصورت مستند و شفاف پاسخگویی نمود.

 

 

علی نیا”دبیر صفحه شهرستان های روزنامه خراسان شمالی” از میزبانی شهرداری شیروان و حوصله جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در پاسخگویی به نمایندگی از خود و تیم مزبور تشکر نمود.

 

 

آریان فرد در پایان به حضور شیری”دبیر صفحه اقتصاد روزنامه خراسان شمالی”، علی نیا”دبیر صفحه شهرستان های روزنامه خراسان شمالی”، بیابانی”دبیر صفحه اجتماعی روزنامه خراسان شمالی”، جوان”دبیر صفحه حوزه و دانشگاه”، آگاهی”دبیر صفحه حوادث روزنامه خراسان شمالی” و رمضانی”خبرنگار روزنامه خراسان شمالی” در ملاقات با شهردار شیروان خبر داد.