ساعت:

5:23 ق.ظ

تاریخ:

3 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

ابوذر رجایی؛ گرمای لذت بخش خدمت در وجود کارگران واحد عمران

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: مدیران و کارگران واحد عمران شهرداری شیروان بی توجه به سرمای فصل و بردوت هوای آخرین روزهای پاییز، از گرمای لذت بخش خدمت می گویند و سرما را مانع خدمت نمی دانند. پرسنل زحمت کش شهرداری در همه واحدهای ستادی در گرما و سرما کار می کنند.

 

 

 

ابوذر رجایی”مسئول واحد عمران شهرداری شیروان” از اقدامات روزانه و بعضاً شبانه روزی پرسنل واحد عمران می گوید و به باور آنان در لذت بخش بودن خدمت به مردم هم اشاره داشت و یادآور شد: کارگران شاغل در واحدهای مختلف ستادی شهرداری شیروان اعم از عمران، فضای سبز، مدیریت پسماند و …، بدون هیچ منتی و در سرما و گرما کار می کنند.

 

 

مسئول واحد عمران شهرداری شیروان ادامه داد: علیرغم فرارسیدن روزهای پایانی پاییز زیبا و نزدیک شدن ایام فصل زمستان و حس شدن برودت هوا، کارگران واحد عمران، همچنان به اقدامات عمرانی هدف شهرداری در جدول گذاری معابر، آسفالت و … مشغول هستند و بی توجه به سرما، از گرمای لذت بخش خدمت بهره می جویند و سرما را حس نمی کنند.

 

 

رجایی در پایان به این نکته به نقل از کارگران تحت امر خود اشاره داشته که: کارگران واحد عمران بر این باورند: «نتیجه خدمت گذشته گان را ما بهره می بریم و نتیجه خدمت ما را آینده گان بهره خواهند برد و آینده گان، فرزندان مان هستند. رضایت مردم، رضایت خداست».

 

روایت عکس از اقدامات واحد عمران در ششم آذر 1393: