ساعت:

7:56 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

ابوذر رجایی: بازدید مشترک ارکان مدیریت شهری از امورات عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: با توجه به پیش روی بودن فصل زمستان و احتمال بارندگی ها، کارهای عمرانی در انجام سرعت یافته و بر این استواریم تا مشکلات مردم در زمان های بارش در حداقل باشد و هدایت آبهای سطحی با پیش بینی های لازم صورت پذیرد.

 

 

ابوذر رجایی”مسئول واحد عمران شهرداری شیروان” به بازدید مشترک ارکان مدیریت شهری از امورات عمرانی در دست اقدام اشاره نمود و گفت: در سوم آبان 94؛ ارونقی”رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیروان” و شاهرخی”رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیروان” و بورنگ”شهردار شیروان” در صدر هیئتی از پروژه های عمرانی شهر بازدید و در جریان روند کارها قرار گرفتند.

 

 

روایت تصویر: