ساعت:

6:15 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

اداره فرهنگی اجتماعی: دیوار مهربانی از مهربان ها رونق گرفت و مهربانی جویان را میزبان شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در پی ایجاد سه دیوار مهربانی در شهر شیروان توسط شهرداری شیروان؛ مردم خیر و نیکوکار دارالمصلین، پوشاک اضافی خود را بر چوب لباسی های دیوار مهربانی آویزان می کنند، تا نیک اندیشان به کمک تشویق شوند و افراد بی بضاعت نیز در صورت نیاز از لباس های نصب شده بر روی دیوار مهربانی استفاده کنند.

 

 

سرپرست اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان گفت: شهروندان شیروان از روز سه شنبه که مصادف به میلاد پیامبر مهربانی(ص) و روز اخلاق و مهرورزی بود، در روزی از فصل زمستان، بر ديوار مهرباني، مشق محبت و دوستي نوشتند. ديوار مهرباني که مدتي است خشت خشت آن در جاي جاي ايران اسلامي بالا مي رود، اين بار در شیروان بنا نهاده شده و شهروندان اين شهر با استقبالي چشمگير، در فصل سرد زمستان ميزبان اين حرکت فرهنگي خيرخواهانه شدند.