ساعت:

20:24

تاریخ:

9 بهمن 1401

شهرداری شیروان

از محمدزاده قانعی تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: جمعی از فرهنگیان به مناسبت روز شورا ها و هفته معلم از رئیس شورای اسلامی شهر با نصب بنر تقدیر کردند.

 


 

متن بنر به شرح ذیل است :