ساعت:

8:27 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

اطلاعیه

فرصت استثنایی سرمایه گذاری در املاک تجاری از طریق مزایده عمومی (مرحله دوم)

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، تا تاریخ 1400/09/29 ، به امور قراردادهای شهرداری شیروان مراجعه و یا با شماره تلفن 05836228938 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان