ساعت:

6:50 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

انجام مرحله دیگری از مقاوم سازی پل خاتم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در پی دستور مهندس احمدی ، برای آغاز مراحل چند گانه پروژه بزرگ مقاوم سازی پل خاتم الانبیا ( ص ) ، که از جمله مهمترین مطالبات مردم شیروان بشمار می آید

امروز مرحله عملیات نقشه برداری بر روی عرشه پل و تعیین نقاط بحرانی بر روی نقاط مختلف این عرشه و مشخص شدن آنها در مسیر های رفت و برگشت و نیز عملیات مغزه گیری و تعیین ضخامت آسفالت و مقاومت فشاری بتن دال انجام شد

شایان گفتن است که نمونه های گرفته شده از بتن ها به آزمایشگاه ارسال می شوند ، تا میزان مقاومت آنها مشخص شوند