ساعت:

8:35 ق.ظ

تاریخ:

4 مهر 1402

شهرداری شیروان

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار از روند اجرایی پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: با توجه به اهمیت پروژه های عمرانی و خدماتی شهر شیروان به محوریت صیانت از حقوق مردم و تبلور مؤلفه های توسعه شهر، تسریع در اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی تأکید جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در برنامه بازدید گروهی پروژه ها بود.


اعضا محترم شورای اسلامی شهر و جعفر بورنگ “شهردار شیروان” در بازدید از چندین پروژه عمرانی شهرداری شیروان با تأکید بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی خدماتی و فرهنگی شهری اظهار داشت: با اتمام به موقع پروژه‌ها، ان شاءالله شاهد تغییرات جدی در چهره شهر شیروان خواهیم بود.

از نگاه دوربین :


بلوار چمران

 

بلوار فجر

 

پارک ساحلی

 

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی

 

خیابان احرار

 

خیابان استاد شهریار

 

خیابان آیت ا… کاشانی

 

کارگاههای مزاحم

 

آبهای سطحی