ساعت:

7:43 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

با حضور مهندس احمدی برگزار شد : نشست با مدیران اداره اوقاف در شهرداری شیروان

شهردار شیروان در نشستی با رئیس اداره اوقاف شهرستان ، بار دیگر از آمادگی برای احداث اماکن عام المنفعه در صورت واگذاری زمین از سوی اوقاف سخن به میان آورد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز دوشنبه مهندس احمدی همراه با محمد زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر شیروان و آریانفرد دیگر عضو این شورا ، طی نشستی با حضور علیپور رئیس اداره اوقاف شهرستان شیروان ضمن بحث و بررسی پیرامون موضوعات مورد توجه طرفین بار دیگر تاکید کرد : شهرداری آمادگی و نیز انتظار دارد اوقاف با واگذاری زمین هایی که بلااستفاده مانده اند ، اجازه دهد اقدام به احداث اماکن عام المنفعه ای مانند زمین ورزش یا کتابخانه کند و حتی در اختیار اداره اوقاف بگذارد.

این گزارش حاکی است ، در این نشست رئیس و دیگر عضو پارلمان شهری هم طی سخنانی در رابطه با موضوعات مطرح شده ، بر حمایت شورا از پیشنهاد شهردار شیروان در پیوند با احداث اماکن مورد نیاز شهروندان در زمین های واگذار شده توسط اوقاف تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار ما ، علیپور رییس اداره اوقاف شهرستان شیروان هم در سخنانی آمادگی این اداره جهت تعامل با شهرداری شیروان را مورد توجه قرار داد