ساعت:

9:52 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

بسوی « شیروان نگین سبز خراسان »

واحد فضای سبز شهرداری شیروان که با گلکاری بر اساس طرح قالی کاری کرد کارستان ، حالا دارد مشابه آن را در جایی دیگر کار می کند و این یعنی می دانند فضای سبزی زیبا و شکوهمند چه تاثیری دارد بر روح و جان مردم شهر و باز می دانند گل و‌گیاه الوان چه زینت و زیوری می بخشد به سیما و منظر شهری

و اما بعد….

روز گذشته چمن زنی میدان معلم ، هرس شمشادها ، هرس درختان توت ، وجین و بیل زنی میدان دارایی و زیباسازی حاشیه بلوار امام خمینی ( ره ) از قدس تا عدل و جمع آوری سرشاخه های انباشته در سطح شهر به کارنامه پر و پیمان این واحد اضافه شد ، تا باور داشته باشید خادمان شهرداری برای تبدیل شیروان به نگین سبز خراسان شمالی عزمی جدی دارند و فقط منتظر مشارکت و همکاری شما هستند ، اگر هر نفر یک گلدان ، یک درخت و حتی یک بوته گل مقابل خانه اش ، محل کارش و یا در بالکن منزل و روی میز کار خود بگذارد و علاوه بر آن در نگهداری فضای سبز شهر مشارکت کند دور نخواهد بود روزی که در همه خراسان شمالی نام شیروان را با عنوان « نگین سبز » یاد یا ثبت کنند