ساعت:

9:14 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

به روایت تصویر

چنانچه گفته شد واحد خدمات شهری شهرداری شیروان در آستانه دهه فجر شهر را پر از المان های خاطره انگیز کردند با یک روایت تصویری به تماشای این المان ها می پردازیم

ضمن آنکه جا دارد از سرکار خانم #محمدی هنرمند برجسته شیروان و کشور بخاطر طراحی و ساخت المان ها تقدیر و تشکر کنیم